Aktiviteter
logo

Oppsal skoles kor

Øvelser

Koret har fast øvingsdag i Gullsmeden på torsdager.


Øvingstider (høst 2019 / vår 2020):

  • Aspirant (1. trinn): kl. 13.30-14.15

  • Juniorkor (2. og 3. trinn): kl. 14.30-15.30

  • Hovedkor: kl. 15:30-17:00


Elever fra aktivitetsskolen blir fulgt til korøvelsene. En ansatt fra aktivitetsskolen deltar under øvelsene.

Årshjul

Aktivitetsplan høst 2019

August

19. august: Sang for 1. klasse kl. 10.00

17.-19. august:Hovedkortur til Sverige

29. august: Oppstart høstsemester (junior/hovedkor)

29. august: Oppstart aspirantkor


Oktober

12.-13. oktober: Juniorkortur til Fossheim

24. oktober: Høstkonsert på Oppsal skole, Gullsmeden, kl. 18.00 


November

9.-10. november: Korweekend for hovedkor (Oslo)

30. november: Minikonsert på Oppsal senter


Desember

7.-8. desember: Øvingshelg til julekonsert (Oppsal skole)

12. desember: Julekonsert i Oppsal kirke

xx. desember: Skolegudstjeneste (for de som deltar på gudstjenesten)

24. desember: De som er i byen deltar på julegudstjenesten i Oppsal kirke.


Aktivitetsplan vår 2019


Februar

Torsdag 21/2: Vinterferie


Mars

Lørdag 2/3: Aspirantkortreff for aspirant og juniorkor på en skole i Oslo  (8.30-16)

Onsdag 13/3: Årsmøte, Oppsal skole (Mariholtet) (19.30-22)


April

Torsdag 18/4: Påskeferie


Mai

Lørdag 11/5: Øvingsdag Gullsmeden, Oppsal skole (info kommer)

Søndag 12/5: Våkornsert, Gullsmeden, Oppsal skole (info kommer)

Mandag 13/5: Mulig skolekonsert kl. 9

Torsdag 17/5: Sang ved flaggheising, Oppsal skole (8.30)

Torsdag 30/5: Kristi himmelfartsdag


Juni

Torsdag 20/6: Sommeravslutning og sang for 10. klasse (ettermiddag/kveld - uten foreldre)


August

Tirsdag 19/8: Sang for 1. klasse (morgen)

Torsdag 23/8: Oppstart høstsemester (junior/hovedkor)

Torsdag 29/8: Oppstart aspirantkor


Vi tar forbehold om endringer.oppsalkor@gmail.com