Aktiviteter
logo

Oppsal skoles kor

Øvelser

Koret har fast øvingsdag i Gullsmeden på torsdager.

 

Øvingstider (vår 2019):

  • Aspirant (1. trinn): kl. 13.30-14.15
  • Juniorkor (2. og 3. trinn): kl. 14.30-15.30
  • Hovedkor: kl. 15:30-17:00

 

Elever fra aktivitetsskolen blir fulgt til korøvelsene. En ansatt fra aktivitetsskolen deltar under øvelsene.

Årshjul

Aktivitetsplan vår 2019

 

Februar

Torsdag 21/2: Vinterferie

 

Mars

Lørdag 2/3: Aspirantkortreff for aspirant og juniorkor på en skole i Oslo (8.30-16)

Onsdag 13/3: Årsmøte, Oppsal skole (Mariholtet) (19.30-22)

 

April

Torsdag 18/4: Påskeferie

 

Mai

Lørdag 11/5: Øvingsdag Gullsmeden, Oppsal skole (info kommer)

Søndag 12/5: Våkornsert, Gullsmeden, Oppsal skole (info kommer)

Mandag 13/5: Mulig skolekonsert kl. 9

Torsdag 17/5: Sang ved flaggheising, Oppsal skole (8.30)

Torsdag 30/5: Kristi himmelfartsdag

 

Juni

Torsdag 20/6: Sommeravslutning og sang for 10. klasse (ettermiddag/kveld - uten foreldre)

 

August

Tirsdag 19/8: Sang for 1. klasse (morgen)

Torsdag 23/8: Oppstart høstsemester (junior/hovedkor)

Torsdag 29/8: Oppstart aspirantkor

 

Vedtatt på styremøte 15. januar 2019. Vi tar forbehold om endringer.

 

Aktivitetsplan høst 2018

August

17.-19. august: Hovedkortur til Sverige

20. august: Sang for 1. klasse kl. 10.00

23. august: Oppstart høstsemester (junior/hovedkor)

30. august: Oppstart aspirantkor

 

Oktober

13.-14. oktober: Juniorkortur til Fossheim

18. oktober: Høskonsert i Gullsmeden kl. 18.00

 

November

10.-11. november: Korweekend: Kortreff for kor i Oslo/Akershus (hovedkor)

 

Desember

8.-9. desember: Øvingsseminar, Gullsmeden

13. desember: Luciakonsert i Oppsal kirke

18. desember: Skolegudstjeneste (for de som deltar på gudstjenesten)

24. desember: De som er i byen deltar på julegudstjenesten i Oppsal kirke.

oppsalkor@gmail.com