Aktiviteter
logo

Oppsal skoles kor

Øvelser

Koret har fast øvingsdag i Gullsmeden på torsdager.

 

Øvingstider (høst 2018):

  • Aspirant (1. trinn): kl. 13.30-14.15
  • Juniorkor (2. og 3. trinn): kl. 14.30-15.30
  • Hovedkor: kl. 15:30-17:00

 

Elever fra aktivitetsskolen blir fulgt til korøvelsene. En ansatt fra aktivitetsskolen deltar under øvelsene.

Årshjul

Aktivitetsplan høst 2018

 

August

17.-19. august: Hovedkortur til Sverige

20. august: Sang for 1. klasse kl. 10.00

23. august: Oppstart høstsemester (junior/hovedkor)

30. august: Oppstart aspirantkor

 

Oktober

13.-14. oktober: Juniorkortur til Fossheim

18. oktober: Høskonsert i Gullsmeden kl. 18.00

 

November

10.-11. november: Korweekend: Kortreff for kor i Oslo/Akershus (hovedkor)

 

Desember

8.-9. desember: Øvingsseminar, Gullsmeden

13. desember: Luciakonsert i Oppsal kirke

?? Skolegudstjeneste (for de som deltar på gudstjenesten)

24. desember: De som er i byen deltar på julegudstjenesten i Oppsal kirke.

 

Vedtatt på styremøte 22. august 2018. Vi tar forbehold om endringer, både tillegg og fratrekk av arrangementer.

 

Aktivitetsplan vår 2018

 

Februar

Torsdag 22/2: Vinterferie

 

Mars

Lørdag 3/3: Aspirantkortreff for aspirant og juniorkor, Lakkegata skole (8.30-16)

Onsdag 7/3: Årsmøte, Oppsal skole (20-22)

 

Mai

Lørdag 5/5: Korseminar med øvelse til vårkonsert

Søndag 6/5: Våkornsert, Oppsal skole

Onsdag 17/5: Sang ved flaggheising, Oppsal skole (morgen, alle)

 

Juni

Onsdag 20/6: Sommeravslutning og sang for 10. klasse (alle, ettermiddag/kveld – uten foreldre)

oppsalkor@gmail.com