Styre og vedtekter
logo

Oppsal skoles kor

Styre og vedtekter

Styret

Koret drives av et foreldredrevet styre bestående av sju personer. Styret er ansvarlig for den daglige driften av koret, budsjett/regnskap, planlegging av aktiviteter og organisering/gjennomføring av arrangementer.

 

Dirigent Cathrine Skar er musikalsk ansvarlig og har ansvar for korøvelsene.

Kontakt oss på oppsalkor@gmail.com

  • Margrete Ekbråten, styreleder (mobil 932 00 126)
  • Anne Kathrine Gaarder, kasserer
  • Marte Novik, sekretær
  • Ruth Halsne
  • Vibeke Bertelsen
  • Marie Grønvik
  • Michael Norridge

 

Styret 2017: Bak fv Anne Kathrine Gaarder og Marie Grønvik. I midten fv Vibeke Bertelsen og Margrethe Ekbråten. Fremst fv Marte Novik, Ruth Halsne og Michael Norridge

oppsalkor@gmail.com