Styre og vedtekter
logo

Oppsal skoles kor

Styre og vedtekter

Styret

Koret drives av et foreldredrevet styre bestående av sju personer. Styret er ansvarlig for den daglige driften av koret, budsjett/regnskap, planlegging av aktiviteter og organisering/gjennomføring av arrangementer.


Dirigent Cathrine Skar er musikalsk ansvarlig og har ansvar for korøvelsene.

Kontakt oss på oppsalkor@gmail.com

  • Cecilie Kløvstad, styreleder (mobil 971 17 350)
  • Thorkild Lillesveen, kasserer
  • Yngvild Munch-Olsen
  • Vidar Enga
  • Halvor Hobøl
  • Marie Amdam
  • Frode Christiansen


Se her for vedtektene for henholdsvis aspirant- og juniorkoret og hovekoret til Oppsal skoles kor.

oppsalkor@gmail.com