Styre og vedtekter
logo

Oppsal skoles kor

Oppsal skoles kor


Styret

Styre og vedtekter

Koret drives av et foreldredrevet styre bestående av sju personer. Styret er ansvarlig for den daglige driften av koret, budsjett/regnskap, planlegging av aktiviteter og organisering/gjennomføring av arrangementer.


Dirigent Cathrine Skar er musikalsk ansvarlig og har ansvar for korøvelsene.

  • Cecilie Kløvstad, styreleder (mobil 971 17 350)
  • Thorkild Lillesveen, kasserer
  • Synne M. Vestmoen
  • Vidar Enga
  • Halvor Hobøl
  • Anne-Maren Ulsund
  • Merete Skogstad


Kontakt oss på oppsalkor@gmail.com

Se her for vedtektene for henholdsvis aspirant- og juniorkoret og hovekoret til Oppsal skoles kor.

oppsalkor@gmail.com