Aktiviteter
logo

Oppsal skoles kor

Øvelser

Koret har fast øvingsdag i Gullsmeden på torsdager.


Øvingstider (vår 2020):

  • Aspirant (1. trinn): kl. 13.30-14.15

  • Juniorkor (2. og 3. trinn): kl. 14.30-15.30

  • Hovedkor: kl. 15:30-17:00


Elever fra aktivitetsskolen blir fulgt til korøvelsene. En ansatt fra aktivitetsskolen deltar under øvelsene.

Årshjul

Aktivitetsplan vår 2020

Torsdag 27.2, kl 1700: Filmkveld med musikk og pizza, for junior og hovedkor 

Lørdag 7.3: Aspirantkortreff: Sted: Kringsjå skole


Årsmøte onsdag 18.3 kl 1800, Oppsal skoles kor

Vårkonsert helg 18.4 - 19.4: Sted: Oppsal skole Gullsmeden
Øvingsseminar: Lørdag 18.april
Vårkonsert: Søndag 19. april kl 1700


Skolekonsert mandag 20.april: morgensamling Gullsmeden.


17.mai - sang/flaggheising: Oppsal skole kl 0730: Koret synger

Vitnemålsutdeling 10.trinn: onsdag 17.6

Sommeravslutning: onsdag 17.6 Musikkrommet


Vi tar forbehold om endringer.

Grunnet Covid-19 og situasjonen rundt korona vil det være en rekke endringer vårsemesteret 2020. All informasjon sendes ut til foreldre/foresatte per e-post. oppsalkor@gmail.com