Aktiviteter
logo

Oppsal skoles kor

Øvelser

Oppsal skoles kor


Øvingstider (vår 2020):


Aspirant (1. trinn)

Junior (2. og 3. trinn)

Hovedkor

Kl. 13.30 - 14.15

Kl. 14.30 - 15.30

Kl. 15.30 - 17.00

Merk: Koret har fast øvingsdag i Gullsmeden på torsdager.

Elever fra aktivitetsskolen blir fulgt til korøvelsene. En ansatt fra aktivitetsskolen deltar under øvelsene.

Aktivitetsplan vår 2020:

Dato:

Klokkeslett:

Arrangement

Torsdag 27.2


Kl. 17.00

Filmkveld med musikk og pizza, for junior og hovedkor

Lørdag

7.3

Kl. 13.00

Aspirantkortreff: Sted: Kringsjå skole

Onsdag

18.3

kl. 18.00

Årsmøte, Oppsal skoles kor, Oppsal skole

Lørdag 18.4

og Søndag 19.4

Kl. 10-15 Lørdag og Kl. 17.00 Søndag

Øvingshelg og konsert, Oppsal skole, Gullsmeden

Mandag 20.4

Kl. 09.00

Morgensamling og skolekonsert, Oppsal skole

Søndag 17.5

Kl. 07.30

Flaggheising, Oppsal skole

Torsdag 18.6

Kl. 18.00

Vitnemålsutdeling, minikonsert for 10. klasse. Sommeravslutn-ing for koret

Merk: Vi tar forbehold om endringer.

Grunnet Covid-19 og situasjonen rundt korona vil det være en rekke endringer vårsemesteret 2020. All informasjon sendes ut til foreldre/foresatte per e-post. 

oppsalkor@gmail.com