Aktiviteter


Øvingstider høsten 2023:


Aspirant

(1. trinn)

Junior

(2. og 3. trinn)

Hovedkor

Kl. 13.45 - 14.30

Kl. 14.45 - 15.30

Kl. 15.35 - 17.00

Merk: Koret har fast øvingsdag i Gullsmeden på torsdager.

Elever fra aktivitetsskolen blir fulgt til korøvelsene. En ansatt fra aktivitetsskolen deltar under øvelsene.

Aktivitetsplan høsten 2023:


Dato

Arrangement

22.08

Konsert for førsteklassinger, første skoledag

03.09

Oppsal gatefest

24.09

Juniortur Fossheim gård

15.10

Hovedkortur Sæteren Gård Bærum

20.10

Høstkonsert

11.12

Julekonsert

I tillegg vil det være sosiale og korfaglige aktiviteter gjennom hele året.