Aktiviteter


Aktivitetsplan 2022:


Aspirant (1. trinn)

Junior (2. og 3. trinn)

Hovedkor

Kl. 13.45 - 14.30

Kl. 14.45 - 15.30

Kl. 15.35 - 17.00

Øvingstider vinter og vår 2022:


Merk: Koret har fast øvingsdag i Gullsmeden på torsdager.

Elever fra aktivitetsskolen blir fulgt til korøvelsene. En ansatt fra aktivitetsskolen deltar under øvelsene.

Måned

Arrangement

Mars

Årsmøte

April

Vårseminar

April

Vårkonsert

April

Skolekonsert

Mai

17.mai flaggheising på Oppsal skole

Juni

Siste skoledag/vitnemål 10.klasse

September

Hovedkortur

September

Konsert Oppsal Gatefest

September

Høstseminar

September

Juniorkortur

Oktober

Høstkonsert

Oktober

Skolekonsert

Desember

Julekonsert Oppsal kirke

Desember

Konsert på juleavslutning i kirken

I tillegg vil det være sosiale og korfaglige aktiviteter gjennom hele året.