Historie

Korets historie

Oppsal Skoles Pikekor ble etablert i 1957. På 70-tallet deltok koret i en rekke konkurranser i inn- og utland, og spilte inn plate. I 1983 mottok Spellemannsprisen for sin 25-års jubileumsplate.

Oppsal skoles pikekor

Oppsal skole var tre år gammel da lærer Nils Midtlien stiftet koret i 1957. Da het koret Oppsal Skoles Pikekor, og ved oppstarten var 36 jenter med. Nils Midtlien var dirigent, og fikk god hjelp av lærer Ma Hilde. Etter 10 års solid arbeid overtok organisten i Oppsal kirke, Marit Tennfjord. Hun arbeidet som dirigent fra 1966 – 1985.I denne perioden besto koret av jenter fra Oppsal skolens 4. klasser og høyere. Jenter fra 3. klasse kunne bli medlemmer av aspirantkoret. De første årene var koret åpent for de fleste sanginteresserte. Etter hvert ble de musikalske målsettingene for koret satt høyere, og det ble innført strengere opptakskrav. Det var krevende å være med, men det opplevdes også som positivt. Mange korjenter fortsatte å delta i koret med liv og lyst lenge etter at de sluttet på Oppsal skole - i 1979 hadde 9 av jentene mottatt gave for 10 års medlemskap!


Spellemannspris og internasjonale konkurranser

Marit Tennfjord ble omtalt som en av Oslos dyktigste dirigenter, og koret oppnådde mange imponerende resultater. Opptak av koret ble ofte sendt i radio. I 1977 opptrådte koret i Gamle Aker kirke, og julaften samme år i Konserthuset. Koret var også godt kjent i lokalmiljøet med opptredener i Oppsal kirke, Oppsal samfunnshus, Oppsal sykehjem og på den tradisjonelle nyttårsfesten på Oppsal skole. I tillegg til dette, ble koret ved flere anledninger invitert til å opptre i utlandet. Koret spilte inn to plater for Kirkelig Kulturverksted, og mottok i 1983 Spellemannprisen for sin 25-års jubileumsplate.


Ny og bredere profil

I 1986 ble korets profil lagt om, noe som også var nødvendig fordi mange hadde sluttet etter at Marit Tennfjord sluttet som dirigent. Et mål var å legge vekt på at koret skulle være et tilbud til alle elever, og ambisjonene for de musikalske prestasjonene ble justert. Koret skiftet etter hvert også navn til Oppsal skoles barne- og ungdomskor, og guttene fikk slippe til.


Merete Føyen Arnevåg, tidligere medlem av koret, var dirigent fra 1986 til 1992. I perioden 1992-2002 hadde koret ti forskjellige dirigenter og vikardirigenter. Det var også vanskeligere å rekruttere elever til koret. Da Linnda Bull, lærer ved Oppsal skole, overtok dirigentjobben i 2002, var det bare 18 elever i hovedkoret og 4 aspiranter. Gjennom hennes dirigentperiode økte interessen for koret jevnt og trutt, og da hun i 2008 ga stafettpinnen videre til Cathrine Skar hadde koret over 60 medlemmer.


Koret endret navn fra Oppsal skoles barne- og ungdomskor til Oppsal skoles kor i 2017.


I 2021 overtok Anne Ingrid Tangen Kiær dirigentansvaret for Oppsal Skoles kor.


Merittliste Oppsal Skoles Pikekor 1972-1981

1972

 • 1. pris i NRKs landskonkurranse for barnekor
 • 2. pris Danmarks Radio, nordisk finale for barnekor

1973

 • 1. pris i NRKs landskonkurranse for barnekor.
 • 2. pris i NRKs landskonkurranse for ungdomskor.
 • 2. pris i BBCs verdenskonkurranse ”Let the People Sing”.

1974

 • Oslo Barne- og ungdomssangerlags vandrepokal til odel og eie (1972/73/74).

1975

 • 1. pris i NRKs landskonkurranse for barnekor.
 • 4. pris i NRKs landskonkurranse for ungdomskor.
 • "Sangertreff" Stavanger/Sandnes, 1. pris i barnekorkonkurranse – 1. napp i sølvpokalen.

1976

 • 1. pris i Oslo Barne- og ungdomssangerlags korkonkurranse.
 • 1. pris i NRKs landskonkurranse for barnekor.

1977

 • Internasjonal barne- og ungdomsfestival i Bergen. 1. pris barnekor-klassen, 2. pris i ungdomskor-klassen.

1978

 • 2. pris i NRKs landskonkurranse for barnekor.
 • 1. pris i Oslo Barne- og Ungdomssangerlags korkonkurranse.

1979

 • 1. pris i Oslo Barne- og Ungdomssangerlags korkonkurranse – sølvpokalen til odel og eie.
 • 1. pris i NRKs landskonkurranse for barnekor.
 • 2. pris NRKs landskonkurranse for ungdomskor.

1980

 • 2. plass i internasjonal konkurranse i Montreux, Sveits.
 • 2. pris i NRKs landskonkurranse for barnekor.

1981

 • 3. pris i NRKs landskonkurranse for ungdomskor.
 • 1. pris i Oslo barne- og ungdomskor-konkurranse.
 • Delt 2. plass i internasjonal korfestival i Limburg, Tyskland.