Bli medlem

Bli medlem


Hvis du liker å synge sammen med andre, har lyst til å lære mer om stemmen din og å lære mange nye sanger, så er koret noe for deg!


Send inn elektronisk skjema for å melde inn barnet ditt.


Foreldreinnsats

Å ha barn i skolekoret krever ikke stor foreldreinnsats, men det er viktig å være klar over at koret ikke er et tilbud fra skolen/aktivitetsskolen, men en aktivitet som drives av foreldrene i fellesskap.


Styret planlegger korets aktiviteter og fordeler oppgaver på foreldrene. Foreldre melder seg på arbeidskomiteer for å assistere i forkant og under arrangementer. Øvrige oppgaver er stort sett knyttet til gjennomføring av korets opptredener og turer (foreldrevakter, kiosk, billettsalg o.l.).


Priser

Aspirant: 800 kr per semester

Junior: 800 kr per semester

Hoved: 1000 kr per semester

Søskenmoderasjon: 35% på laveste kontingent


Trenger du betalingsutsettelse eller faktura delt i flere terminer ta kontakt med kasserer så ordner vi det.


Ikke råd til kontingent/medlemsavgift?

Hvis du av ulike årsaker ikke har mulighet til å betale kontingenten for hele eller deler av året, ta kontakt med styreleder. Vi gjør oppmerksom på at dette er konfidensiell informasjon som bare omhandler styret og det enkelte kormedlem.