Bli medlem


Hvis du liker å synge sammen med andre, har lyst til å lære mer om stemmen din og å lære mange nye sanger, så er koret noe for deg!


Send inn elektronisk skjema for å melde inn barnet ditt.


Foreldreinnsats

Å ha barn i skolekoret krever ikke stor foreldreinnsats, men det er viktig å være klar over at koret ikke er et tilbud fra skolen/aktivitetsskolen, men en aktivitet som drives av foreldrene i fellesskap.


Styret planlegger korets aktiviteter og fordeler oppgaver på foreldrene. Foreldre melder seg på arbeidskomiteer for å assistere i forkant og under arrangementer. Øvrige oppgaver er stort sett knyttet til gjennomføring av korets opptredener og turer (foreldrevakter, kiosk, billettsalg o.l.).


Priser

Aspirant: 800 kr per semester

Junior: 800 kr per semester

Hoved: 1000 kr per semester

Søskenmoderasjon: 35% på laveste kontingent


Trenger du betalingsutsettelse eller faktura delt i flere terminer ta kontakt med kasserer så ordner vi det.


Ikke råd til kontingent/medlemsavgift?

Hvis du av ulike årsaker ikke har mulighet til å betale kontingenten for hele eller deler av året, ta kontakt med styreleder. Vi gjør oppmerksom på at dette er konfidensiell informasjon som bare omhandler styret og det enkelte kormedlem.


Bli medlem