Dirigenten vår
logo

Oppsal skoles kor

Oppsal skoles korDirigent og musikalsk leder: Cathrine Birgitte Skar


Cathrine kommer fra Oslo. I sin tid gikk hun på musikklinje på Manglerud, og deretter på Toneheim folkehøgskole. Hun er utdannet instrumentalpedagog fra Norges musikkhøgskole, samt har videreutdanning i musikkterapi fra NMH. Hun har bred musikalsk erfaring, og har de siste 15 årene jobbet som dirigent i Oppsal skoles kor. 


Det er viktig for Cathrine at koret skal utgjøre et viktig sosialt miljø på skolen/AKS og være et sted vennskap kan oppstå på tvers av klasser og trinn. Undervisningen legger vekt på egenutvikling, mestring og positive følelser knyttet til sang med utgangspunkt i barnets egen stemme, og bevegelse. Barna blir kjent med musikkfaglige uttrykk, jobber med gehør og koristene får lov til å prøve å dirigere på øvelsene. Cathrine ønsker at barna skal bli kjent med et variert repertoar som passer godt for barnestemmen og dens kvaliteter. Hun legger også til rette for at koristene skal få komme med ønsker slik at de får et eieforhold til repertoaret som blir sunget.

oppsalkor@gmail.com