Styre og vedtekter

Styre og vedtekter

Koret drives av et foreldredrevet styre bestående av sju personer. Styret er ansvarlig for den daglige driften av koret, budsjett/regnskap, planlegging av aktiviteter og organisering/gjennomføring av arrangementer.


Dirigent Anne Ingrid Tangen Kiær er musikalsk ansvarlig og har ansvar for korøvelsene.

Styret består i dag av følgende personer:

  • Bethel Fantayebil Tsehaye   styreleder 
  • Ingvild Baadsvik
  • Øystein Klock
  • Tomas Bjørdal
  • Ingvild Baadsvik
  • Bjørn Vik
  • Hanne Marit Grønning Strand
  • Anne-Mari Gjestvang Moe


Se her for vedtektene for henholdsvis aspirant- og juniorkoret og hovedkoret til Oppsal skoles kor.