Styre og vedtekter

Styre og vedtekter

Styret

Koret drives av et foreldredrevet styre bestående av sju personer. Styret er ansvarlig for den daglige driften av koret, budsjett/regnskap, planlegging av aktiviteter og organisering/gjennomføring av arrangementer.


Dirigent Anne Ingrid Tangen Kiær er musikalsk ansvarlig og har ansvar for korøvelsene.

  • Andrea Dietrichson, styreleder (mobil 472 63 373)
  • Bethel Fantayebil Tsehaye, kasserer
  • Synne M. Vestmoen
  • Benedicte Arenberg
  • Ingvild Baadsvik
  • Agnieszka Anna Gorzkowska-Sobas
  • Merete Skogstad


Kontakt oss på oppsalkor@gmail.com

Se her for vedtektene for henholdsvis aspirant- og juniorkoret og hovedkoret til Oppsal skoles kor.